JE Henkilöstöpalvelut Oy sköter rekryteringen av kvalificerade arbetare - så att ert företag kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Företagare, välj JE Henkilöstö­palvelut Oy

  • Flexibelt och snabbt
  • Ni kan koncentrera er på er egen kärnverksamhet
  • JE Henkilöstöpalvelut betjänar er inom hela Finland
  • Vi sköter alla lagstadgade personalrelaterade uppgifter
  • Flexibel hyresarbetskraft vid säsongsbetonat arbete
  • Vid svårigheter att uppskatta behovet av arbetskraft och för att snabbt hitta rätt arbetare, är inhyrning av arbetskraft en bra lösning
  • Vikarier vid sjukledigheter, ökat personalbehov vid säsongstoppar
  • Ni sparar värdefull tid då vi sköter hela rekryteringsprocessen av kvalificerad arbetskraft

JE Henkilöstöpalvelut hittar passande arbetare, kunden gör det slutliga anställningsbeslutet.
Kunden kan, om man vill,  delta i rekryteringsprocessen.

Lämna en kontaktförfrågan eller ring oss direkt

+358 44 239 7870